Povolenie a realizácia

Každá stavba potrebuje viac či menej servis počas povoľovacieho procesu . Preto Vám ponúkame plnú súčiňnosť a vyriešení príslušných dokladov k Vašej plnej spokojnosti, od predprojektovej prípravy až po začatie užívania. V prípade ak potrebujete iba čiastkovú dokumentáciu pre niektorý z projektových stupňov , povedzte nám a budeme riešiť čo treba ...

Konzultácie s príslušnými orgánmi počas tvorby dokumentácie, vytipovanie krízových bodov :

- predprojektové zamerania a podklady 
- štúdie a projektové zámery 
- podklady pre EIA 

Príprava dokladov , konzultácia na úradoch a podanie žiadosti počas konania :

- pre ohlásenie stavebných úprav a udžiavacích prác  
- pre búracie práce 
- pre povolenie reklamných zariadení 
- pre územné rozhodnutie 
- pre stavebné povolenie a pre integrované povolenie - IPKZ
- v priebehu výstavby
- pre kolaudáciu 
- pokolaudačné činnosti ako porealizačné zameranie a vklad do katastra nahnuteľností

Každý stupeň potrebuje individuálne posúdenia z hľadiska náročnosti spracovania , termín dodania je adekvátny okolnostiam . Sľubom nezarmútiš , hovorí sa. No my nechceme sľubovať, sme realisti , preto termíny dodania od nás budete mať vždy s garanciu kvality a dodžiania dohodnutých vecí. 

 
 

A-JA TVORENIE