Profil

Inžiniersko-projekčná kancelária QM-projekt s.r.o. je rodinná firma s pôsobnosťou v Slovenskej a Českej republike. Firma ako obchodná značka je založená na Slovensku v roku 2007 a poskytuje komplexné služby architektonickej a inžinierskej kancelárie v oblasti projektovania v stavebníctve. Činnosť spoločnosti je rozšírená o ďalšie činnosti zapísané v obchodnom registru firmy.

Činnosť kancelárie v oblasti projektovania je orientovaná na všetky projektové stupne stavebnej dokumentácie, od prípravy investičného zámeru, návrhu konceptu a štúdie, cez projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie, realizáciu, až po úspešné ukončenie a kolaudáciu stavby. Všetky stupne projektovej dokumentácie ponúkame spolu s inžinierskou činnosťou. Súčasťou projekčného servisu je aj aktívny autorský dozor prebiehajúcich stavieb, ako aj možnosť zaistenia technického dozoru investora.

Prax našich zamestnancov vyplýva z projektov a realizácie stavieb, na ktorých spolupracovali od roku 1994 a ktoré boli realizované ak v Slovenskej tak aj v Českej republike. Profesné časti spracovávaných projektov zabezpečujeme praxou preverenými externými partnermi. Získané dlhodobé skúsenosti z navrhovania stavieb umožňujú kvalitnú a spoľahlivú ponuku všetkým investorom, ktorý pôsobí v oblastiach výstavby rodinných a bytových domov, stavieb pre obchod a služby, administratívnych a polyfunkčných objektov, priemyselných a logistických centier.

Profil
 
 

A-JA TVORENIE