Projektová dokumentácia

Ponúkame Vám vypracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne projektovej dokumentácie v rozsahu komplexných architektonických a inžinierských služieb, od predprojektovej prípravy až po začatie užívania. V prípade ak potrebujete iba čiastkovú dokumentáciu pre niektorý z projektových stupňov , povedzte nám ...

Stupne projektovej dokumentácie : 

- predprojektové zamerania a podklady
- štúdie a projektové zámery 
- podklady pre EIA 
- pre ohlásenie stavebných úprav a udžiavacích prác
- pre búracie práce 
- pre povolenie reklamných zariadení 
- pre územné rozhodnutie 
- pre stavebné povolenie , pre integrované povolenie - IPKZ
- pre výber dodávateľa ( tender)
- pre realizáciu stavby 
- projekty počas výstavby a skutkového stavu pre kolaudáciu 
- porealizačné zameranie a podklady pre vklad do katastra nahnuteľností

Každý stupeň potrebuje individuálne posúdenia z hľadiska náročnosti spracovania , termín dodania je adekvátny okolnostiam . Sľubom nezarmútiš , hovorí sa. No my nechceme sľubovať, sme realisti , preto termíny dodania od nás budete mať vždy s garanciu kvality a dodžiania dohodnutých vecí. 

 
 

A-JA TVORENIE